Biuro podróży Apter.

Ubezpieczenia

Zapisy na trekkingi trwają!

Aktywność fizyczna podnosi naszą odporność, przyczynia się do spadku wagi ciała, dotlenienia organizmu, redukcji stresu, podniesienia poziomu endorfin - "hormonów szczęścia" Stress obniża odporność. Strach, utrata nadziei, poczucie ograniczeń to emocje, które  również wpływaja na obniżenie odporność. Bezpieczny kontakt z innymi ludźmi i bezpieczne podróżowanie zwiększają naszą odporność.

Nasze ubezpieczenia

1.Podstawowe ubezpieczenie, które zawarte jest w cenie każdej imprezy, zostało rozszerzone o leczenie za granicą na wypadek zachorowania na covid.

2.Dla podróżnych, którzy obawiają się, że choroba lub kwarantanna mogą uniemożliwić lub przerwać zaplanowany urlop, proponujemy dodatkowe ubezpieczenia:

Ubezpieczenie kosztów rezygnacji w przypadku rezygnacji z podróży (RG, RGF, RGH ) lub przerwania uczestnictwa w imprezie turystycznej (RGS)

Ubezpieczenie kosztów rezygnacji w przypadku rezygnacji z podróży (RG, RGF, RGH ) lub przerwania uczestnictwa w imprezie turystycznej (RGS) z włączeniem kosztów rezygnacji, wynikających z powodu:

a. epidemii choroby zakaźnej Sars-Cov-1 lub Sars-Cov-2 z ich mutacjami

b. pandemii Sars-Cov-1 lub Sars-Cov-2 z ich mutacjami,

w sytuacji:

a.1/ Nagłego zachorowania Ubezpieczonego, Współuczestnika podróży, Dzieci Ubezpieczonego lub współuczestnika podróży, potwierdzonego diagnozą medyczną

a.2/ Obowiązkowej kwarantanny Ubezpieczonego, Współuczestnika podróży, Dzieci Ubezpieczonego lub Współuczestnika podróży, która nie zakończy się do dnia rozpoczęcia imprezy turystycznej – trekkingu lub uniemożliwi skorzystanie z części zakupionych świadczeń z powodu przerwania uczestnictwa w imprezie turystycznej (trekking, wycieczka)

a.3/ Izolacji Ubezpieczonego, Współuczestnika podróży, Dzieci Ubezpieczonego lub Współuczestnika podróży, która nie zakończy się do dnia rozpoczęcia imprezy turystycznej – trekkingu lub uniemożliwi skorzystanie z części zakupionych świadczeń z powodu przerwania uczestnictwa w imprezie turystycznej (trekking, wycieczka)

a.4/ Odmowy wpuszczenia na pokład samolotu Ubezpieczonego, Współuczestnika podróży, Dzieci Ubezpieczonego lub Współuczestnika podróży z powodu wystapienia temperatury równiej lub wyższej niz 38 C oraz objawów infekcji wskazujących na zakażenie Sars-Cov-1 lub Sars-Cov-2 z ich mutacjami. Warunkiem ubiegania sie o zwrot kosztów jest przedłożenie wraz z formularzem zgłoszenia, oświadczenia wystawionego przez lekarza służb medycznych lotniska.

Koszty poszczególnych ubezpieczeń zależą od wartości imprezy.

Jeżeli jesteś zainteresowany dodatkowych ubezpieczeniem, zgłoś to w chwili dokonywania rezerwacji. Możesz zaznaczyć to w UWAGACH formularza rezerwacyjnego, możesz napisać e-mail lub zadzwonić do biura APTER. Ważne, aby zrobić to od razu. Termin wystawienia takiej polisy to 7 dni od daty zawarcia UMOWY.

NAPISZ LUB ZADZWOŃ W SPRAWIE DODATKOWEGO UBEZPIECZENIA!